Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

+359878798264 | s.strun@gmail.com

Home

Ambivalence 1, 2016, mixed media, canvas, 30×30
Амбивалентност 1, 2016, смесена техника, платно, 30х30
Амбивалентность 1, 2016, смешанная техника, холст,30×30

Артистично кредо

Разнообразни идеи провокират моето въображение и творческото ми търсене преминава през различни жанрове, сюжети, концепции. Експериментирам и с изразните средства, използвам различни материали, основи, техники, опитвам от всичко. Увличат ме проекти, които включват етапи на подготовка и работа. Харесва ми непредвидимостта в резултата на монотипиите и графичните техники, работата със слоеве върху платното. Често използвам подръчни материали – дърво, камък, канап, тел, хартия, с които изработвам арт инсталации, рамки или малки допълнения към платната.

В работите си търся алегории, метафори, символики, закачки към зрителя, предлагам свой прочит на действителността, според моето светоусещане, а вхъхновението ми се променя – пленяват ме предмети от бита, носещи символика, провокиращи философски размисли, вълнувам се от миналото, от нашия бит, дух, традиции, впечатлява ме природата във всичките й измерения, багри, многообразие.

***

Притежавам магистърска степен по „Педагогика на обучението по пластични изкуства” специалност „Живопис” в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, но имам интереси и в областта на художествената фотография, илюстрацията, графичния и уеб дизайн. Водя извънкласни занимания по изобразително изкуство на деца в предучилищна и училищна възраст, надявам се да съм за тях вдъхновението, което са те за мен.

Artist Statement

My inspiration is drawn from different ideas so I do not limit myself to a particular style, genre, or concept. I would like to try everything. In my work I experiment with different materials, bases, techniques – I like the unpredictability in the result in monotype, graphic techniques, working on layers on canvas. I like contriving so sometimes I make the frames for my paintings myself, using wood, wire, cord. In many of my works, I use the idea of stone and wood. I like when the final product is a result of different stages of work and preparation. Sometimes I use old window frames as frames for my paintings and give them new meaning. 

In my works, I often use allegories, metaphors, symbols, teasing to the viewer, I present the reality, according to my perception of the world. My inspiration changes – I am captivated by everyday objects, carrying symbolism, provoking philosophical reflections, evoking nostalgic feelings; I am excited by the past, by our life, spirit, traditions, I am impressed by nature in all its dimensions, colors, diversity.

***

Other than painting I am also interested in art photography, illustrations, graphic and web design. I have graduated from Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria with master degree in Fine arts teaching. I teach children and students in fine arts. We participate in exhibitions, plein airs, art competitions, win prizes. I hope I am for them the inspiration, which they are for me.

Ambivalence 2, 2016, mixed media, canvas, 30×30
Амбивалентност 2, 2016, смесена техника, платно, 30х30
Амбивалентность 2, 2016, смешанная техника, холст,30×30