Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

+359878798264 | s.strun@gmail.com

Детска галерия | Kids art Gallery

Детски творби на деца от предучилищна и училищна възраст, изпълнени в разнообразни техники и материали – с акварелни, темперни, маслени, акрилни, витражни бои, сухи и маслени пастели, графични техники, монотипии, колажи, смесени техники, експерименти с материали и други, по време на извънкласни занимания.