Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

Портфолио | Portfolio

Детска галерия | Kids art Gallery

В галерията си правят среща деца от предучилищна и училищна възраст, взели участие в заниманията по изобразително изкуство в Школа по изкуства “Магия 7 – Фани Леви” с художник-педагог Сияна Струнчева. Представени са малка част от техните творби, изпълнени в разнообразни техники и материали – с акварелни, темперни, маслени, акрилни, витражни бои, сухи и маслени пастели, графични техники, монотипии, колажи, смесени техники и други, рисувани от натура, по въображение, пленерно, за участие в различни конкурси.