Portfolio | Портфолио

 • "Shabla", 2015, acrylic paint, canvas, 50x60, plain-air
  "Шабла", 2015, акрилни бои, платно, 50х60, пленер
  "Шабла", 2015, акриловая краска, холст, 50х60, пленер

 • "Tyulenovo", 2016, acrylic paint, canvas, 50x60, plain-air
  "Тюленово", 2016, акрилни бои, платно, 50х60, пленер
  "Тюленово", 2016, акриловая краска, холст,50х60, пленер

 • "Balchik", 2015, acrylic paint, canvas, 40x60, plain-air
  "Балчик", 2015, акрилни бои, платно, 40х60, пленер
  "Балчик", 2015, акриловая краска, холст, 40х60, пленер

 • "Fishermen's village", 2015, oil, canvas, 40x30, plain-air
  "Рибарско селище", 2015, маслени бои, платно, 40х30, пленер
  "Рыбацкая деревня", 2015, масло, холст,40х30, пленер

 • West pole, 2017, oil, non-standard base, 28x20
  West pole, 2017, маслени бои, нестандартна основа, 28х20
  West pole, 2017, масло, нестандартная основа, 28x20

 • The winners, 2014, acrylic paint, non-standard base, 50x60
  Победителите, 2014, акрилни бои, нестандартна основа, 50х60
  Победители, 2014, акриловая краска, нестандартная основа, 50x60

 • "Competition", 2016, oil, canvas, 100х70
  "Надпревара", 2016, маслени бои, платно, 100х70
  "Соперничество", 2016, масло, холст, 100х70

 • "Golden Prague", 2016, oil, canvas, 50х70
  "Златна Прага", 2016, маслени бои, платно, 50х70
  "Золотая Прага", 2016, масло, холст, 50х70

 • "Misty Copeland", 2016, oil, canvas, 60х40
  "Misty Copeland", 2016, маслени бои, платно, 60х40
  "Misty Copeland", 2016, масло, холст, 60х40

 • "Misty Copeland", 2016, oil, canvas, 60х40
  "Misty Copeland", 2016, маслени бои, платно, 60х40
  "Misty Copeland", 2016, масло, холст, 60х40

 • "Pawn squad", 2016, oil, canvas, 60х40
  "Квадрат на пешките", 2016, маслени бои, платно, 60х40
  "Отряд пешки", 2016, масло, холст, 60х40

 • "Roses", 2016, oil, canvas, 50х70
  "Рози", 2016, маслени бои, платно, 50х70
  "Розы", 2016, масло, холст, 50х70

 • "A dream", 2016, oil, canvas, 50х70
  "Сън", 2016, маслени бои, платно, 50х70
  "Сон", 2016, масло, холст, 50х70

 • "A fantasy", 2016, oil, canvas, 50х70
  "Мечтание", 2016, маслени бои, платно, 50х70
  "Сновидение", 2016, масло, холст, 50х70

 • "Field of Calla Lilies", 2016, oil, canvas, 50х70
  "Поле с калии", 2016, маслени бои, платно, 50х70
  "Поле с каллами", 2016, масло, холст, 50х70

 • "The Moon's dress", 2016, acrylic paint, canvas, 60x60
  "Роклята на Луната", 2016, акрилни бои, платно, 60х60
  "Платье Луны", 2016, акриловая краска, холст, 60х60

 • "The old legend", 2016, acrylic paint, canvas, 60x60
  "Стародавна легенда", 2016, акрилни бои, платно, 60х60
  "Старая легенда", 2016, акриловая краска, холст, 60х60

 • "Lonely thoughts", 2016, aquarelle, paper 53x35
  "Самотни мисли", 2016, акварел, хартия, 53x35
  «Одинокие мысли», 2016, акварель, бумага, 53x35

 • "Composition in orange", 2016, aquarelle, paper 50x70
  "Композиция в оранжево", 2016, акварел, хартия, 50x70
  «Оранжевая композиця», 2016, акварель, бумага, 50x70

 • "Summer inspiration 1", 2016, aquarelle, paper 50x35
  "Лятно вдъхновение 1", 2016, акварел, хартия, 50x35
  «Летнее вдохновение 1», 2016, акварель, бумага, 50x35

 • "Summer inspiration 2", 2016, aquarelle, paper 50x35
  "Лятно вдъхновение 2", 2016, акварел, хартия, 50x35
  «Летнее вдохновение 2», 2016, акварель, бумага, 50x35

 • "The piano in my room", 2015, acrylic paint, canvas, 40x30
  "Пианото в моята стая", 2015, акрилни бои, платно, 40х30
  "Рояль в моей комнате", 2015, акриловая краска, холст, 40х30

 • "Stilllife", 2015, acrylic paint, canvas, 30x25
  "Натюрморт", 2015, акрилни бои, платно, 30x25
  "Натюрморт", 2015, акриловая краска, холст, 30x25

 • "Stilllife", 2015, acrylic paint, canvas, 30x25
  "Натюрморт", 2015, акрилни бои, платно, 30x25
  "Натюрморт", 2015, акриловая краска, холст, 30x25

 • "Stilllife", 2015, acrylic paint, canvas, 40x30
  "Натюрморт", 2015, акрилни бои, платно, 40х30
  "Натюрморт", 2015, акриловая краска, холст, 40х30

1/