Portfolio | Портфолио

 • "Up there", 2018, soft pastel, mixed media, paper, 40x60,
  "Там горе", 2018, сух пастел, картон, смесена техника, 40х60,
  "Выше", 2018, сухая пастель, смешанная техника, бумага, 40х60

 • Sea-blue thoughts 2, 2018, acrylic paint, mixed mediq, canvas, 30x30,
  Мисли в морско синьо 2, 2018, акрилни бои, смесена техника, платно, 30х30
  Морское- синие мысли 2, 2018, акриловая краска, смешанная техника, холст, 30х30

 • Sea-blue thoughts, 2018, acrylic paint, mixed mediq, canvas, 40x40,
  Мисли в морско синьо, 2018, акрилни бои, смесена техника, платно, 40х40
  Морское- синие мысли, 2018, акриловая краска, смешанная техника, холст, 40х40

 • "Sea quadriptych", 2019, aquarelle, paper 4xА4
  "Морски квадриптих", 2019, акварел, хартия, 4xА4
  «Морской квадриптих», 2019, акварель, бумага, 4xА4

 • "Shabla", 2015, acrylic paint, canvas, 50x60, plain-air
  "Шабла", 2015, акрилни бои, платно, 50х60, пленер
  "Шабла", 2015, акриловая краска, холст, 50х60, пленер

 • "Tyulenovo", 2016, acrylic paint, canvas, 50x60, plain-air
  "Тюленово", 2016, акрилни бои, платно, 50х60, пленер
  "Тюленово", 2016, акриловая краска, холст,50х60, пленер

 • "Competition", 2016, oil, canvas, 100х70
  "Надпревара", 2016, маслени бои, платно, 100х70
  "Соперничество", 2016, масло, холст, 100х70

 • "Golden Prague", 2016, oil, canvas, 50х70
  "Златна Прага", 2016, маслени бои, платно, 50х70
  "Золотая Прага", 2016, масло, холст, 50х70

 • Church St. Nicholas the Thaumaturge, Варна, 2019, oil, canvas, 60х60
  Православният храм „Свети Николай Чудотворец", Варна, 2019, маслени бои, платно, 60х60
  Церковь "Св. Николая Чудотворца", Варна, 2019, масло, холст, 60х60

 • Church St. Nicholas the Thaumaturge, Varna, 2019, acrylic paints, non-standard base, 50x35
  Православният храм „Свети Николай Чудотворец", Варна, 2019, акрилни бои, нестандартна основа, 50х35
  Церковь "Св. Николая Чудотворца", Варна, 2019, акриловые краски, нестандартная основа, 50х35

 • "At peak Prespa", 2018, oil, canvas, 50х70
  "На връх Преспа", 2018, маслени бои, платно, 50х70
  "На пике Преспа", 2018, масло, холст, 50х70

 • "Misty Copeland", 2016, oil, canvas, 60х40
  "Misty Copeland", 2016, маслени бои, платно, 60х40
  "Misty Copeland", 2016, масло, холст, 60х40

 • "Misty Copeland", 2016, oil, canvas, 60х40
  "Misty Copeland", 2016, маслени бои, платно, 60х40
  "Misty Copeland", 2016, масло, холст, 60х40

 • "A dream", 2016, oil, canvas, 50х70
  "Сън", 2016, маслени бои, платно, 50х70
  "Сон", 2016, масло, холст, 50х70

 • "A fantasy", 2016, oil, canvas, 50х70
  "Мечтание", 2016, маслени бои, платно, 50х70
  "Сновидение", 2016, масло, холст, 50х70

 • "Timelessness" - 2018, 60x60, canvas, oil, mixed media
  "Безвремие" - 2018, 60х60, платно, маслени бои, см. техника
  «Безвременье» - 2018, 60x60, холст, масло, смешанная техника

 • "The sky - wet, the umbrella is happy, rainbow in the pavement." - 2018, 60x60, acrylic, canvas, mixed media
  "Небето - мокро, чадърът е щастлив, дъга в паважа"- 2018, 60x60, акрилни бои, платно, смeсена техника
  "Небo - мокрoе, зонтик счастлив, радуга в тротуаре" - 2018, 60x60, акриловая краска, холст, смешанная техника

 • "It is raining and the raindrops are dancing, and the music is looking into them like in a miror." - 2018, wire, net, paper, 50x50x50
  "Вали и капките танцуват, а музиката се оглежда в тях." - 2018, тел, мрежа, хартия, 50х50х50
  «Идет дождь и капли танцуют, и музыка смотрит в них как в зеркало». - 2018, провод, сеть, бумага, 50x50x50

 • Sunny Thoughts, 2017, acrylic paints, canvas, 60x60
  Слънчеви мисли, 2017, acrylic, 60х60
  Солнечные мысли, 2017, акриловые краски, холст, 60x60

1/