Siyana Struncheva | Сияна Струнчева

Graphic and Web design | Графичен и уеб дизайн

Portfolio | Портфолио

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Web design
  Уеб дизайн
  Веб-дизайн

 • Graphic design - album
  Графичен дизайн - албум
  Графический дизайн - альбом

 • Graphic design - album
  Графичен дизайн - албум
  Графический дизайн - альбом

 • Graphic design - brochure
  Графичен дизайн - дипляна
  Графический дизайн - листовка

 • Graphic design - brochure
  Графичен дизайн - дипляна
  Графический дизайн - листовка

 • Graphic design - book cover
  Графичен дизайн - корица на книга
  Графический дизайн - книжная обложка

 • Graphic design - label
  Графичен дизайн - етикети
  Графический дизайн - этикетка

 • Graphic processing on archival documents “Circular N7 of Military ministry from 9th of January 1881 about establishing Nautical school in Rousse”
  Графична обработка на архивни документи - "Триптих. Циркуляр по Военното министерство № 7 от 9 януари 1881 година за учредяването на Морско училище в гр. Русе"
  Графическая обработка над архивными документами «Циркуляр N7 военного министерства от 9ого января 1881 года о создании Морской школы в Русе»

1/