Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

Портфолио | Portfolio | Страницата се актуализира | Site under construction | 0878798264 | s.strun@gmail.com

Вятър в платната | Wind in the sails

The Captain’s Muse, 2022, acrylic paints, canvas, 60×60
Музата на капитана, 2022, акрилни бои, платно, 60х60
Муза капитана, 2022, акриловые краски, холст,60×60
Капитан на флотилия „МЕЧТИ“, 2022, oil paints, canvas, 50×50
Captain of flotilla “DREAMS”, 2022, oil paints, canvas, 50×50
Капитан флотилии “МЕЧТЫ”, 2022, масло, холст, 50×50

Varna Channel Cup , 2021, monotype, acrylic paints, canvas, 30х60, 20×40
Varna Channel Cup, 2021, монотипии, акрилни бои, платно, 30х60, 20х40
Varna Channel Cup, 2021, монотипия, акриловые краски, холст, 30×60, 20х40

Hope, 2021, acrylic paints, canvas, 40×40
Надежда, 2021, акрилни бои, платно, 40х40
Надежда, 2022, акриловые краски, холст, 40×40

Sea-blue thoughts 1 and 2, 2018, acrylic paint, mixed mediq, canvas, 30×30,
Мисли в морско синьо 1 и 2, 2018, акрилни бои, смесена техника, платно, 30х30
Морское-синие мысли 1 и 2, 2018, акриловая краска, смешанная техника, холст, 30х30
“Up there”, 2018, soft pastel, mixed media, paper, 40×60,
“Там горе”, 2018, сух пастел, картон, смесена техника, 40х60,
“Выше”, 2018, сухая пастель, смешанная техника, бумага, 40х60
“Sea quadriptych”, 2019, aquarelle, paper 4xА4
“Морски квадриптих”, 2019, акварел, хартия, 4xА4
«Морской квадриптих», 2019, акварель, бумага, 4xА4
At the start, 2022, oil paints, canvas, 50×100
На старта, 2022, акрилни бои, платно, 50х100
На старте, 2022, масло, холст, 50×100
“Shabla”, 2015, acrylic paint, canvas, 50×60, plain-air
“Шабла”, 2015, акрилни бои, платно, 50х60, пленер
“Шабла”, 2015, акриловая краска, холст, 50х60, пленер
“Tyulenovo”, 2016, acrylic paint, canvas, 50×60, plain-air
“Тюленово”, 2016, акрилни бои, платно, 50х60, пленер
“Тюленово”, 2016, акриловая краска, холст,50х60, пленер